O firmě Nabízíme Realizace Reference Objednávka a kontakt
Realizace

Rekonstrukce Vyhlídky Karla IV, Karlovy Vary

Rekonstrukce laboratoří VD, Vřídlo

Zhotovení koupelny rodiného domu, Hůrky

Oprava fasády bazaru Pod viaduktem,
Karlovy Vary

Revitalizace panelového domu Krymská 2,
Karlovy Vary

 

Novostavba rodinného domu v Beraním Dvoře

 

Zhotovení půdní vestavby, Karlovy Vary 

 Hollandia, kancelář ředitele, Krásné údolí

Výměna oken administrační budovy v Sokolově

Rekonstrukce ředitelství SSŽ, Karlovy Vary 

Rekonstrukce vlečky, Sokolovská uhelná,
Sokolov

 Rekonstrukce zasedací místnosti DTP,
Sokolovská uhelná, Vřesová

Zateplení obvodového pláště panelového domu
v Hroznětíně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr děl realizovaných v roce 2000
firmou KENAUR stav s.r.o.:

Oprava kanceláří projekce Sokolovské uhelné a.s.
Opravy zasedací místnosti DTP, Sokolovská uhelná a.s.   
Opravy střech MŠ Olšová Vrata, ZŠ Dukla Karlovy Vary   
MŠ Východní – Drahovice, MŠ Doubí – Karlovy Vary
Opravy kanceláří 5. patra administrativní budovy ve Vřesové, Sokolovská uhelná a.s.
Oprava střechy bytového domu SVBF, lokalita Klatovy
Opravy kanceláří administrativní budovy divize TP ve Vřesové, Sokolovská uhelná Rekonstrukce střechy Závodu míru 62 - Sdružení nájemníků
Přístavba rodinného domu v Loučkách
Oprava střešního pláště LŠU Stará Role

Výběr z děl realizovaných v roce 2001
firmou KENAUR stav s.r.o.:
Celková opravy sociálního objektu Vlečky,
Sokolovská uhelná, a.s.        
Opravy dílen DTP,
Sokolovská uhelná a.s.   
Opravy sociálního zařízení objektu 420 DTP,
Sokolovská uhelná, a.s.
Zateplení rodinného domu včetně vnějších a vnitřních omítek, Loket
Interiérové úpravy, SSŽ Jihlava
Interiérové úpravy VELTA plus, Karlovy Vary
Opravy oken a kanceláří včetně interiérových úprav v Sokolově, SU
Opravy kanceláří včetně interiérových úprav v Novém Sedle
Opravy oken a kanceláří včetně interiérových úprav ve Vřesové DTP,  SU, a.s.
Opravy oken a sociálních zařízení ve Vintířově Dji SU, a.s.
Celková oprava Vyhlídky Karla IV. Karlovy Vary,
Město Karlovy Vary
Opravy oken a kanceláří včetně interiérových úprav v AB Vřesová, SU, a.s.
Opravy silničního příkopu a podchodu v Sirkově ul.
Správa veřejného statku města Plzně
Interiérové úpravy KENAUR, Zruč u Plzně   
Zhotovení koupelny v panelovém domě, Karlovy Vary

Výběr z děl realizovaných v roce 2002
firmou KENAUR stav s.r.o.:

Celkové opravy sociální budovy a velínu REO-SUAS Svatava,
SU, a.s.    
Opravy oken a kanceláří včetně interiérových úprav DTP Vřesová, SU, a.s.
Přístavba a zateplení rodinného domu, Loučky
Rekonstrukce a přístavba rodinného domu Loket
Odvedení dešťových vod u podchodu MM, Plzeň
Opravy areálu Automotoklubu v AČR, AMK, Loket
Rekonstrukce bytu v rodinném domu, Karlovy Vary
Opravy oken a kanceláří včetně interiérových úprav DJi Vintířov, SU, a.s.
Oprava stropů a fasády ZŠ Vančurova – St. Role,
MM, Karlovy Vary   
Úpravy dispečinku a pasových dopravníků TUMe DDr,
Nové Sedlo, SU, a.s.
Výměny oken za plastová v AB Vřesová a AB Sokolov, Vřesová, Sokolov, SU, a.s.
Výměna vchodových automatických dveří v AB Sokolov, Sokolov, SU, a.s.
Rekonstrukce bytových jader panelových domů, Karlovy Vary, Chodov, Sokolov
Zhotovení zpevněných ploch a čerpací stanice, ELIOD servis, Zruč - Senec
   

Výběr z děl realizovaných v roce 2003
firmou KENAUR stav s.r.o.:

Výstavba rodinného domu na klíč, Počerny, Město Karlovy Vary   
Stavební úpravy RSÚ Jáchymov, Jáchymov, Český Telecom, a.s.   
Obnova balneoprovozu Lázeňské léčebny Mánes, Karlovy Vary, LL Mánes, a.s.
Rekonstrukce a přístavba rodinného domu, zateplení, Loket
Stavební opravy na rozvodně Jehličná DDr, Nové Sedlo, SU, a.s.
Opravy zasedacích místností a kanceláří adm. budovy DJi, Vintířov, SU, a.s.
Výstavba manipulačního skladu a výrobní haly, Otovice u K. Varů, KALIBRA nova s.r.o. Stavební opravy a úpravy objektu 5400 DDr, Nové Sedlo, SU, a.s.
Výstavba rodinného domu, Beraní Dvůr
Stavební úpravy v objektu Jugoslávská 3, Karlovy Vary, Český Telecom, a.s.
Výstavba TKB Potůčky, Potůčky, Český Telecom, a.s.
Oprava venkovní splašk. kanalizace bezvýkop. Metodou, Vintířov, SU, a.s.
Opravy plášťů budov dopraven kolejové dopravy DDr, Nové Sedlo, Svatava, Citice, SU, a.s. Stavební úpravy RSÚ Horní Slavkov, Horní Slavkov, Český Telecom, a.s.
Vnitřní stavební opravy Domu dětí a mládeže BLUDIŠTĚ, Chodov, DDM

Výběr z děl realizovaných v roce 2004
firmou KENAUR stav s.r.o.:

Výstavba rodinného domu, Beraní Dvůr
Domácí ČOV a odvedení předčištěných vod Černava
Oprava sociálních zařízení dílen DSl
Oprava a zateplení rodinného domu, Kolová
Rekonstrukce rodinného domu, oplocení, komunikace, Loket
Obnova místností elektroléčby Lázeňské léčebny Mánes, Karlovy Vary, LL Mánes, a.s.   
Oprava venkovní splaškové kanalizace a odlučovačů tuků, Vintířov, SU, a.s.
Vnitřní stavební opravy Domu dětí a mládeže BLUDIŠTĚ, Chodov, DDM
Opravy elektro a stavební objektů DDr, Nové Sedlo, SU, a.s.
Výstavba rodinného domu, Hájek
Stavební úpravy rodinného domu, Karlovy Vary – Stará Role
Stavební úpravy objektu VD Vřídlo, Karlovy Vary, VD Vřídlo
Opravy v areálu AMK, Loket, AMK v AČR
Vybavení kancelářským nábytkem místností SSŽ, Karlovy Vary, SSŽ, a.s.

Výběr z děl realizovaných v roce 2005
firmou KENAUR stav s.r.o.:

Zateplení 320 bytových jednotek, Stará Role
Zhotovení prodejního stánku „Rads baguetes“, Interspar K.Vary
Oprava břehů a pláže koupaliště Rolava, Karlovy Vary
Rekonstrukce rodinného domu, oplocení, komunikace, Loket
Odvodnění a založení atrakcí Vodního areálu Michal, Sokolov
Výstavba rodinného domu, Sokolov
Vnitřní stavební opravy Domu dětí a mládeže BLUDIŠTĚ, Chodov, DDM
Oprava spojovací chodby SPgŠaG, Karlovy Vary
Oprava a zeteplení rodinného domu Počerny
Napojení objektů na veřejnou kanalizaci, Nové Sedlo, SU, a.s.
Stavební úpravy podkrovního mezonetového bytu, Karlovy Vary
Oprava zárubní zdi za Lázněmi III., Karlovy Vary
Rekonstrukce objektu Hollandia a.s., Krásné Údolí
Rekonstrukce objektu Český Telecom, a.s., Karlovy Vary.
Dodávka kancelářského nábytku do objektů VELTA plus, Karlovy Vary   

Výběr z děl realizovaných v roce 2006
firmou KENAUR stav s.r.o.:

Rekonstrukce objektů Hollandia a.s., Krásné Údolí
Oprava zárubní zdi za Lázněmi III., Karlovy Vary
Stavební úpravy podkrovního mezonetového bytu, Karlovy Vary
Výstavba rodinného domu, Kfely
Výstavba rodinného domu, Sokolov
Rekonstrukce rodinného domu, Loket
Výstavba prodejního a administrativního centra KALIBRA NOVA Karlovy Vary s.r.o.
Rekonstrukce obvodového pláště objektů 1.MŠ Krymská, Karlovy Vary
Opravy 2.MŠ – odloučené pracoviště Vilová, Karlovy Vary
Rekonstrukce objektu č.4 MDS Sedlec, SSŽ a.s., Karlovy Vary
Rekonstrukce objektů č.9,10,11 ředitelství závodu Sedlec, SSŽ a.s., Karlovy Vary
Stavební úpravy objektu VD Vřídlo, Karlovy Vary, VD Vřídlo
GO ZPDM 1000 – elektro část, Sokolovské strojírny a.s., Sokolov   
Úpravy elektroinstalace dálkové pasové dopravy DDr, Nové Sedlo, SU, a.s.
Optická inspekce a čištění kanalizace DJi, Vintířov, SU, a.s.
Vnitřní stavební opravy Domu dětí a mládeže BLUDIŠTĚ, Chodov, DDM

Výběr z děl realizovaných v roce 2007
firmou Credostav s.r.o.:

Udržovací práce na panelovém domě, Nová Role,
Sdružení vlastníků jednotek    
Stavební úpravy objektu VD Vřídlo, Karlovy Vary,     
Kino Čas – stavební úpravy pro výměnu sedadel,
Město Karlovy Vary    
Rekonstrukce objektů Hollandia a.s, Krásné Údolí
Půdní vestavba bytu v bytovém domě, Karlovy Vary, Drahovice
Rozšíření sportovního areálu Matyáš v Lomnici,
Ministerstvo financí Praha    
Revitalizace panelového domu Krymská, Karlovy Vary,
Sdružení vlastníků jednotek    
Opravy sociálních zařízení, Chodov, Základní škola Komenského
Přístavba chladírny č.6 Hollandia a.s., Krásné Údolí    
Rekonstruce rodinného domu, Svatava    
Novostavba rodinného domu, Kfely    
Optická inspekce, čištění a opravy kanalizace Citice a Vintířov, SU, a.s.    
Opravy elektro rozvoden, Sokolovské strojírny a.s., Sokolov
Úpravy elektroinstalace dálkové pasové dopravy Nové Sedlo,
SU, a.s.
Novostavba rodinného domu, Jenišov
Přístavba sociálních zařízení a šaten, Město Karlovy Vary,
ZŠ Krušnohorská    

Credostav s.r.o., zapsaná do obchodního rejstříku,
vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20890